การกินแบบจำกัดเวลาซึ่งเป็นระบบการควบคุมอาหารที่จำกัดการรับประทานอาหารในช่วงเวลาที่กำหนด ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในแวดวงการลดน้ำหนัก TRE ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการนอกเหนือจากการลดน้ำหนัก การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์เหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับเพศและอายุ แม้ว่าอายุและเพศจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของ TRE

แต่กลยุทธ์การกินให้ประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ของทั้งสองเพศ และบ่งชี้ว่า TRE อาจเป็นการแทรกแซงที่มีคุณค่า สำหรับเบาหวานชนิดที่ 2 โรคไขมันพอกตับ มะเร็งตับ และแม้แต่โรคติดเชื้อ เช่น โควิด-19 ในมนุษย์ สำหรับการแทรกแซงทางคลินิกของ TRE หลายๆ ครั้ง ผลลัพธ์หลักคือการลดน้ำหนัก แต่เราพบว่า TRE นั้นดีไม่เพียงแต่สำหรับโรคเมตาบอลิซึม แต่ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นต่อโรคติดเชื้อและการดื้อต่ออินซูลินด้วย การแพ้น้ำตาลกลูโคสเป็นขั้นตอนแรกบนทางลาดลื่นไปสู่โรคไขมันพอกตับที่ไม่มีแอลกอฮอล์และมะเร็งตับ ซึ่งเป็นหนึ่งในมะเร็งไม่กี่ชนิดที่มีอุบัติการณ์และอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลงในช่วง 25 ถึง 30 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ กว่าร้อยละ 40 ของชาวอเมริกันเป็นโรคเบาหวานหรือโรคก่อนวัยอันควร โดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกาคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยรายใหม่ 1.5 ล้านรายในแต่ละปี แนวโน้มเหล่านี้ทำให้การค้นหาการรักษาแบบง่าย ๆ สำหรับการแพ้กลูโคสเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก