ป่าเขตร้อนที่หนาแน่นของลายุงตั้งอยู่ในมุมตะวันออกสุดของฮอนดูรัสและปลายด้านเหนือของนิการากัว เป็นป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกากลางและจนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดบนโลก นักโบราณคดีที่ใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่การตรวจจับแสงและการวัดระยะ ได้ค้นพบซากของเมืองที่สูญหายโบราณซึ่งฝังอยู่ภายในส่วนลึก

นับตั้งแต่นั้นมา นักวิจัยได้ศึกษาป่าทึบแห่งนี้ โดยไม่ได้มองหาเพียงซากเมือง Mesoamerican โบราณเท่านั้น แต่ยังสำรวจภูมิประเทศที่ไม่มีใครแตะต้องเพื่อค้นหาสัตว์ป่าอีกด้วย สิ่งที่พวกเขาค้นพบเมื่อเร็ว ๆ นี้ยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเขาคาดไว้ ระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์และพืชหลายร้อยชนิด ซึ่งบางส่วนเคยเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว ป่าขนาด 865,000 เอเคอร์ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยต้นไม้หนาแน่นสูง 25 ถึง 35 เมตร โดยบางต้นถึง 50 เมตร จึงไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย นักวิจัยต้องบินด้วยเฮลิคอปเตอร์และได้รับการคุ้มครองโดยทหารติดอาวุธ ใบไม้นั้นหนามากจนต้องเจาะด้วยมีดแมเชเท บริเวณนี้ยังประกอบด้วพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในฮอนดูรัสและเว็บไซต์ยูเนสโกมรดกโลก นอกเหนือจากที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมากแล้ว La Mosquitia ยังเป็นตัวดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคนี้ถูกคุกคามจากการค้าสัตว์และการตัดไม้ทำลายป่า โดย 90% ของความเสียหายในป่าฝนเกิดจากการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการค้ายาเสพติดในภูมิภาคด้วยเช่นกันในความพยายามที่จะรักษาพื้นที่ ป่าดงดิบได้รับการปกป้องและลาดตระเวนบางส่วนโดยกองทัพฮอนดูรัส ในปี 2018 รัฐบาลได้เปิดตัวโครงการเพื่อปกป้องทั้งป่าไม้และซากเมืองโบราณ ซึ่งยังคงไม่มีใครแตะต้องและไม่ถูกปล้นสะดมมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งเป็นสิ่งผิดปกติสำหรับโบราณสถานในอเมริกากลาง