นักวิจัยอิสราเอลเผยวัคซีนต้านโควิด-19 ของไฟเซอร์ เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำที่เกิดขึ้นได้ยาก
ศูนย์การแพทย์ชาเมียร์ ของประเทศอิสราเอล เปิดเผยผลวิจัยที่พบว่า วัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ เพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้รับวัคซีนเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองชนิดรุนแรง โดยจะก่อให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลายอวัยวะของร่างกาย โดยอาการที่พบ ได้แก่ อ่อนแรง เหนื่อยล้า ระบบประสาทผิดปกติ เลือดออก และเจ็บหน้าอก

อย่างไรตาม จากการวินิจฉัยในเบื้องต้น ประกอบกับแนวทางการรักษาที่ผ่านมา พบว่าการรักษาปัจจุบันสามารถเพิ่มโอกาสฟื้นตัวของผู้ป่วยจากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 80 ได้

โดยความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มความเชื่อมโยงระหว่างภาวะลิ่มเลือดกับการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น หลังจากที่อิสราเอลพบผู้ป่วยที่มีภาวะลิ่มเลือดเพิ่มขึ้นจากเดิม 2-3 รายต่อปี เป็น 4 รายภายในเดือนเดียว จนกระทั่งทีมนักวิจัยพบความเชื่อมโยงระหว่างช่วงเวลาที่ฉีดวัคซีนกับช่วงเวลาที่เริ่มแสดงอาการ

จากผลการศึกษาที่พบ ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ ต้องแจ้งเตือนให้ผู้ป่วยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำที่หายดีแล้ว ต้องเข้ารับวัคซีนภายใต้การดูแลเป็นพิเศษ รวมทั้งต้องติดตามผลทางคลินิกและห้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดหลังเข้ารับวัคซีนแล้ว พร้อมแนะนำคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฝ้าระวังตนเองหลังรับวัคซีน และพบแพทย์ทันทีหากเริ่มมีอาการของภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ.