ทางตะวันตกของเบธเลเฮมภูเขาหินที่ปกคลุมไปด้วยหินขรุขระล้อมรอบหุบเขาสีเขียวที่คดเคี้ยวไปในระยะทางที่มีแสงแดดส่องถึง หมู่บ้านบัตตีร์ทางฝั่งตะวันตกตั้งอยู่ด้านข้างของภูเขาแห่งหนึ่ง บ้านหินสีเบจที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจากระยะไกล สิ่งเดียวที่บ่งบอกความเป็นมนุษย์ได้ก็คือ เทอร์เรซโบราณที่เรียงรายไปตามภูเขาราวกับบันไดขนาดยักษ์

ระเบียงเหล่านี้เป็นแปลงเกษตรกรรมที่มีกำแพงหินซึ่งปลูกมะกอกและผักมาตั้งแต่สมัยโบราณ การออกแบบฟาร์มดังกล่าว ร่วมกับระบบชลประทานแบบโบราณที่ป้อนด้วยสปริง ทำให้บัตตีร์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย Unesco ในปี 2014 ภูมิทัศน์โบราณนี้ไม่สามารถเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับความคิดริเริ่มที่นำโดย Vivien Sansour ที่ช่วยชาวปาเลสไตน์ไว้ได้ เมล็ดพันธุ์มรดกสืบทอดและในทางกลับกันก็รักษารากเหง้าทางวัฒนธรรม