รัฐบาลเวียดนามประกาศ “แนวทางปฏิบัติแห่งชาติ” ให้ประชาชนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ นำเสนอเรื่องราว “ที่เป็นเชิงบวกและมีประโยชน์” ต่อสังคม

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ว่าสำนักข่าวแห่งชาติของเวียดนามเผยแพร่เอกสารจัดทำโดยกระทรวงข่าวสาร ลงวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับ “แนวทางปฏิบัติแห่งชาติ” ว่าด้วย “พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์” มีเนื้อหาสำคัญคือ “การสนับสนุนและส่งเสริม” ให้ประชาชนในเวียดนามร่วมกันเผยแพร่เนื้อหา และแสดงความคิดเห็น “ที่เป็นเชิงบวกและมีประโยชน์” ต่อบ้านเมืองในทุกด้าน

ทั้งนี้ การนำเสนอเนื้อหาทุกรูปแบบผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ “ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์” ของเวียดนาม มาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้กับ “ทุกคนที่อาศัยอยู่และประกอบกิจการอยู่ในเวียดนาม” อย่างไรก็ตาม รายงานไม่ได้ระบุชัดเจนว่า “แนวทางปฏิบัติแห่งชาติ” มีผลผูกพันทางกฎหมายหรือไม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร แต่มีการขอให้ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกราย “ปฏิบัติตามกฎหมาย”

ปัจจุบันสื่อทุกแขนงในเวียดนามอยู่ภายใต้ “มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด” ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม แม้แต่บริษัทข้ามชาติรายใหญ่อย่างเฟซบุ๊ก ยังต้องยอมปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลฮานอยในที่สุด ในการปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาที่ “เป็นภัยต่อความมั่นคง” และ “สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐ” หลังรัฐบาลเวียดนามยื่นคำขาดต่อเฟซบุ๊กเมื่อเดือน พ.ย.ปีที่แล้ว ว่าจะระงับการให้บริการของเฟซบุ๊กในประเทศ หากเฟซบุ๊กไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กำหนด