Tag : thetastefood

12 September, 2021

อาหารผู้ป่วย สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง อาหาร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต โดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วย รวมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง

Read More

23 May, 2021

การให้ อาหารสายยาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานเองได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักมีโรคประจำตัว หรือเจ็บป่วยด้วยอาการต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เมื่อถึงคราวที่ไม่สามารถทานอาหารเองได้ หรือไม่ได้สติ ย่อมต้องให้การช่วยเหลือด้วยการให้อาหารทางสายยาง

Read More

2 May, 2021

อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพรช่วยบำรุงสายตา เวลาเราอ่านหนังสือ นานๆ จะทำให้เกิดอาการตาแห้ง และมีปัญหาปวดตา ปวดหัวได้เช่นกัน ที่สำคัญอาจจะเร่งความเสื่อมของดวงตาได้จากการอ่านหนังสือติดต่อกันเป็นเวลานาน เมื่อ เราเกิดมีปัญหาด้านสายตา เราจะหาตัวช่วย คือแว่นสายตา และตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือ “อาหารบำรุงสายตา” จากข้อมูลของ สถาบันจักษุวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา SN อาหารเพื่อสุขภาพ ขอนำ มาฝาก ต่อไปนี้เป็นอาหารที่ดีต่อสายตา เป็นตัวสำคัญที่นักอ่านทุกคนต้องใส่ใจคือ

Read More

3 April, 2021

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์ สามารถทำเองได้ อาหารสายยาง อาหารเหลว อาหารปั่นผสม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อาหารทางการแพทย์ ซึ่งมีความสำคัญกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยมีร่างกายทีไม่ปกติ โดยทั่วไปอาหารปั่นผสมจะมีนักโภชนาการหรือผู้เชี่ยวชาญดูแล เพราะอาหารถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ป่วย เพราะเมื่ออาหารเข้าสู่ร่างกายแล้ว ก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายผู้ป่วย

Read More

25 December, 2020

อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์สูตรเฉพาะโรค อาหารทางการแพทย์ เป็นอาหารชนิดหนึ่ง เพื่อนำมาใช้รับประทานทางปากหรือเป็นการใช้ในการให้อาหารทางสายอย่างแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำและการดูแลของแพทย์เท่านั้น โดยอาหารทางการแพทย์ จะมีสัดส่วนของสารอาหารที่เหมาะสมและมีวิตามินและธาตุครบถ้วน สามารถใช้แทนอาหารหลักทั่วไปได้

Read More